Κοντόπουλος - Εξοπλισμοί

9° χλμ Βέροιας-Έδεσσας
592 00 Νάουσα
Τηλέφωνο 2332042300, 2332052988
Fax 2332042323
info@kontopoulos-exoplismoi.gr
www.kontopoulos-exoplismoi.gr